h..witteveen

"Opleiding: Akademie voor Beeldend Kunstonderwijs Vredeman de Vries, te Leeuwarden.

Ik ets ideeën. In mijn ingekleurde etsen probeer ik ideeën over de wereld, mens, kunst en cultuur. Associatief geladen bladen waarin abstract en figuratief, kleur en vorm, ruimte en plat vlak, schilderachtig en lineair hun tegenstellingen poneren en tevens relativeren. Ook stemming en gevoelsinhoud nemen een belangrijke plaats in.

De voorstellingen hebben altijd iets tijdloos. De wereld lijkt voorgoed stilgezet. Dat éne moment is een samenvatting waarin alle lagen bij elkaar komen. Het beeld verschijnt in zijn meest kale gedaante, opgeladen met kracht, animistisch bijna, als bezield object met zijn eigen mentale oorsprong los van het woord.

Het is een spel van onthullen en verhullen, beleving en betekenisgeving. De werken zijn heel geconcentreerd. Het zijn als het ware ‘verdichtingen’ van betekenis; een betekenis die zich ontvouwt wanneer er tijd en aandacht aan wordt besteed. Het is ook een spel dat niet zonder ironie, kritische kanttekeningen en relativering gespeeld wordt. Ook ruimte om een eigen standpunt te kiezen of een zichtveld waarmee men zelf de aard en reikwijdte bepaalt."
filter kunst   0
Prijs
  1.  
    700
    800
Kleur
  1. BlauwZwart
Uitzicht op zee

Uitzicht op zee

H. Witteveen

te huur/koop

Schilderijen